David Begbie Sculpture “wins” Loan Auction

David-Begbie_Amalgamates-2002
David Begbie Sculpture “wins” Loan Auction Museum Beelden Aan Zee

The Loan Auction of Museum Beelden Aan Zee 2013 was a success: A total of 40.000 Euros and the highest bit 3,500.00 Euros - for “AMALGAMATES”, a sculpture of David Begbie from 2002.
The highest bidder receives “the possession” of the artwork for one year - from the collection to his home. Winner are both the highest bidder and the supported museum.
More than 100 visitors and companies placed their bids at the second “loan auction” Museum for 21 works by renowned artists such as Fernando Botero, Gerhard Marcks, Niki de Saint Phalle, Man Ray and Auke de Vries. The loan auction was made possible by auction house Christie's, Van Wichers Buttingha Notaries from The Hague, Rabobank Den Haag eo and the Sculpture Club.

Read the Press Releases: united-kingdom netherlands

Persbericht 26 maart 2013

Bruikleenveiling museum Beelden aan Zee brengt ruim veertigduizend euro op

De bruikleenveiling gisteravond in museum Beelden aan Zee was een groot succes. De totale opbrengst was meer dan veertigduizend euro, ruim zesduizend euro meer dan de eerste bruikleenveiling in 2011. De hoogste opbrengst was 3.500 euro voor het werk Amalgamates van David Begbie.

Ruim honderd particulieren en bedrijven boden gisteravond bij de tweede bruikleenveiling van museum Beelden aan Zee in Scheveningen op de 21 werken van bekende kunstenaars zoals Fernando Botero, Gerhard Marcks, Niki de Saint Phalle, Man Ray en Auke de Vries. Ook vanuit het buitenland werd telefonisch geboden. De bruikleenveiling was niet alleen een succes door de opbrengst van ruim veertigduizend euro, maar ook door het aantal afgehamerde werken. Liefst 19 van de 21 kunstwerken werden ‘verkocht’. De veilingmeester was Arno Verkade van Christie’s. Onder de gasten waren diverse kunstenaars, zoals Maya van Hall, Adriaan Rees en Sandro Setola. “De wodka heeft gewerkt!”, aldus museumdirecteur Jan Teeuwisse die gasten bij binnenkomst trakteerde op een glas wodka en een augurk.

Beelden aan Zee is als privaat museum afhankelijk van de giften van particulieren en bedrijven. De bruikleenveiling van gisteravond komt zowel het museum als de donateurs ten goede. De donateurs hebben nu een jaar lang een uniek kunstwerk in huis of op kantoor. Zo worden zij op een externe locatie ambassadeur van Beelden aan Zee. Het museum gebruikt de opbrengst voor Russia XXI, de grote zomertentoonstelling in Beelden aan Zee en op het Lange Voorhout. Deze tentoonstelling met hedendaagse beeldhouwkunst uit Rusland is het spektakelstuk van NLRF 2013, het officiële programma van het bilaterale Nederland-Ruslandjaar.

De bruikleenveiling werd mede mogelijk gemaakt door veilinghuis Christie’s, Van Buttingha Wichers Notarissen uit Den Haag, Rabobank Den Haag e.o. en de Sculpture Club.

Museum Beelden aan Zee
Museum Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst. Aan het museum is een onderzoekscentrum verbonden: het Sculptuur Instituut. Beiden zijn gevestigd in een bijzonder gebouw van Wim Quist in de duinen van Scheveningen. Het museum is opgericht door het verzamelaarsechtpaar Scholten-Miltenburg in 1994. Directeur van zowel het museum als het instituut is prof. dr. J.B.J. Teeuwisse.


Press Release March 26 2013
language Italiano Loan Auction Museum Sculptures by the Sea brings more than forty thousand euro (automatic translation)

The loan auction last night in the museum Sculptures by the Sea was a great success . The total yield was more than forty thousand euros , more than six thousand euros over the first loan auction in 2011. The highest yield was 3,500 euros for the work amalgamates David Begbie .

Over one hundred individuals and companies offered last night at the second loan auction Museum Sculptures by the Sea at Scheveningen on 21 works by renowned artists such as Fernando Botero , Gerhard Marcks , Niki de Saint Phalle , Man Ray and Auke de Vries . Was offered by telephone . Including from abroad The loan auction was a success not only by the proceeds of more than forty thousand euros , but also cut hammered work . By the number Many as 19 of the 21 artworks were 'sold' . The auctioneer was Arno Verkade Christie's . Among the guests were several artists , including Maya Hall , Adriaan Rees and Sandro Setola . " The vodka worked ! " Says museum director Jan Teeuwisse guests upon entering treated to a glass of vodka and a pickle .

Sculptures by the Sea as a private museum depends on donations from individuals and businesses . The loan auction last night is both the museum and the donors benefit . The donors now have a unique piece of art in your home or office for a year. So they are in a remote location ambassador Sculptures by the Sea . The museum uses the proceeds to Russia XXI , the major summer exhibition Sculptures at Sea and on the Lange Voorhout . This exhibition of contemporary sculpture from Russia is the spectacle of NLRF 2013 , the official program of the Netherlands - Russia bilateral Year .

The loan auction was made possible by auction house Christie's , Van Wichers Buttingha Notaries from The Hague , Rabobank Den Haag eo and the Sculpture Club.

Museum Sculptures by the Sea
Sculptures by the Sea Museum is the only museum in the Netherlands that focuses exclusively on international modern and contemporary sculpture. The museum is a research center attached: Sculpture Institute . Both are housed in a special building Wim Quist in the dunes of Scheveningen . The museum was founded by collector couple Scholten - Miltenburg in 1994 . Director of the museum and the institute is Prof. JBJ Teeuwisse .